REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „25% reducere oricare produs Emporio Armani selectat”

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei „ 25% reducere oricare produs Emporio Armani selectat”este S.C. PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L., societate comercială română, cu sediul in Strada Polonă, nr. 68, recepție 2, etaj 5, Sector 1 | 010494 București, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”si reprezentata de dna Lavinia Ivas, in calitate de Director General.

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

1.1. Campania se desfasoara intre 01.08.2019 ora 10:00 si 31.08.2020 ora 23:59 in intreaga retea de magazine fizice Douglas de pe intreg teritoriul Romaniei, precum si pe website-ul www.douglas.ro

1.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru cardurile de fidelitate Douglas, in ceea ce priveste produsele achizitionate prin intermediului acestora si prevederile Regulamentului pentru voucherele valorice si pentru cardurile cadou Douglas.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

1.1 Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.douglas.ro si in magazinele fizice Douglas.

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

1. 1. In campanie participa toate produsele EMPRIO ARMANI selectate si mentionate in Anexa 1.

1.2  Reducerea se aplica in limita stocului disponibil pe www.douglas.ro si in magazinele fizice Douglas.

 V.LIMITARI

V.1. O persoana care achizitioneaza produsele implicate in campanie beneficiaza de 25% reducere oricare produs Emprio Armani selectat in Anexa 1 si trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

a)     Pe perioada Campaniei poate sa achizitioneze produse participante in Campanie in valoare de maxim 8000 de lei. In cazul in care o persoana achizitioneaza produse participante la Campanie a caror valoare depaseste suma de 8000 de lei dupa aplicarea discounturilor din Campanie, pentru produsele a caror valoare depaseste suma de 8000 de lei nu se va aplica nici un discount.

b)    Pe perioada Campaniei poate sa achizitioneze un numar maxim de 15 produse participante in Campanie

c)     Pe perioada Campaniei poate sa achizitioneze un numar de maxim 3 bucati din acelasi produs (prin acelasi produs se intelege produs identic - cu cod de bare identic)

V. 2. In Campanie nu participa voucherele valorice si cardurile cadou Douglas, care sunt considerate mijloace de plata.

V.3. Ofertele nu se cumuleaza cu alte oferte din magazinul www.douglas.ro sau cu reducerile obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate Douglas Beauty Card.

VI. MODUL DE DESFASURARE

Reducerea de 25% la produsele selectate, conform Anexa 1, se aplica direct la produsul selectat. Reducerea nu se aplica produselor care beneficiaza deja de o reducere de pret si nu este aplicabila achizitiilor de vouchere valorice si carduri cadou.

VII. CONDITII DE RETUR

1.1 Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur mentionate in sectiunea RETUR, disponibile pe site-ul douglas.ro.

1.2.  In cazul unui retur, nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.

1.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

1.1. Responsabilitatea utilizarii cardurilor de fidelitate Douglas Beauty Card revine exclusiv posesorului.

1.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in legatura cu evenimentele care pot conduce la imposibilitatea de utilizare a cardurilor de fidelitate de catre detinatorul acestora.

1.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului la magazinul online douglas.ro datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita participarea la Campanie in perioada de desfasurare a acesteia.

 

IX. CHELTUIELI INDIRECTE

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

1.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Douglas sau pe site-ul www.douglas.ro.

1.2. Prin participarea la prezenta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea S.C. Parfumerie Douglas S.R.L si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

1.3. Conform prevederilor Legii nr. 679/2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 679/2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

1.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

1.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

1.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

XII. DISPOZITII FINALE

1.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

1.2. S.C. Parfumerie Douglas S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.douglas.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

1.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

1.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

S.C. Parfumerie Douglas S.R.L.

Director General

Lavinia Ivas

 

ANEXA 1

LISTA REFERINTE EMPORIO ARMANI PARTICIPANTE IN CAMPANIE.

COD EAN

Brand

Franciza

DENUMIRE

3605522040946

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA BIY SHE EDP F/P30ML

3605522041004

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA BIY SHE EDP F/P50ML

3605522041486

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA BIY SHE EDP V100ML

3605522040229

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA SWY HE EDT F/P30ML

3605522040281

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA SWY HE EDT F/P50ML

3605522040588

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA SWY HE EDT V100ML

3614271733627

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA SWY HE GEL DOUCHE 200ML

3614272225657

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA ILW YOU EDP V30ML

3614272225664

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA ILW YOU V50ML

3614272225671

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA ILW YOU V100ML

3614272225695

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU

EA SW YOU INT EDP V30ML

3614272225701

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU INTENSE

EA SW YOU INT EDP V50ML

3614272225718

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU INTENSE

EA SW YOU INT EDP V100ML

3614272889583

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU FRESH

EA SWY YOU FRESH EDT HE 50ML

3614272889590

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU FRESH

EA SWY YOU FRESH EDT HE 100ML

3614272889477

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU FRESH

EA ILW YOU FRESH EDP SHE 30ML OS

3614272889484

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU FRESH

EA ILW YOU FRESH EDP SHE 50ML

3614272889491

GIORGIO ARMANI

EMPORIO YOU FRESH

EA ILW YOU FRESH EDP SHE 100ML