Regulament Promotie " Beauty Sale"

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei „BeautySale” este S.C. PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L., societate comercială română, cu sediul in Strada Polona, 68-72, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” si reprezentata de dna Lavinia Ivas, in calitate de Director General.

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara intre 15.06.2019 ora 10:00 si 31.08.2020 ora 23:59 in intreaga retea de magazine fizice Douglas de pe intreg teritoriul Romaniei, precum si pe website-ul www.douglas.ro

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru cardurile de fidelitate Douglas, in ceea ce priveste produsele achizitionate prin intermediului acestora si prevederile Regulamentului pentru voucherele valorice si pentru cardurile cadou Douglas.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1 Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania, detinator sau nu al unui card de fidelitate Douglas, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.douglas.ro si in magazinele fizice Douglas.

III.2. Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) orice persoana, in cazul in care doreste sa beneficieze de reducerea produselor participante in promotie, in perioada campaniei, necumulabil cu alte reduceri și oferte.

b) o persoana participanta poate achizitiona produse in valoare de maxim 8.000 (optmii) lei pentru o tranzactie sau 4 produse de acelasi fel.

III.3. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV. 1. In campanie participa produsele mentionate in Anexa 1 .

IV. 2. In campanie nu participa voucherele valorice si cardurile cadou Douglas, care sunt considerate mijloace de plata.

IV.3. Toate produsele sunt valabile in limita stocului disponibil din magazinele fizice si de pe website-ul douglas.ro

IV.4. Oferta de Beauty  Sale nu se cumuleaza cu alte oferte din magazinele Douglas, de pe www.douglas.ro sau obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate Douglas.

V. MODUL DE DESFASURARE

V.1. Achizitiile de produse selectionate beneficiaza de o reducere de pana la 60%. Reducerea nu este cumulabila cu alte reduceri de pret, nu este cumulabila cu beneficiile obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate Douglas sau achizitiilor de vouchere valorice si carduri cadou.

V.2. Suma produselor cumparate cu aplicarea discountului promotiei nu va putea depasi 8.000 (optmii) lei cumulate pe perioada campaniei sau 4 (patru) produse de acelasi fel (cu acelasi cod EAN) pe perioada campaniei. Limitarea de cantitate se refera la produsele aflate in campanie.

VI. CONDITII DE RETUR

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Douglas, in acest caz nu mai tarziu de incheierea campaniei in 31 august 2020.

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a cadoului oferit de catre Douglas Romania sau brandurile participante.

VI.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul promotiei. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

VI.4. In cazul in care clientul doreste sa returneze un produs achizitionat in cadrul campaniei, acesta trebuie sa returneze produsul cu ambalajul in stare intacta, sigilat si nefolosit, impreuna cu bonul fiscal si eventualele cadouri sau gratuitati primite datorita achizitiei initiale. 

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

VII.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in legatura cu evenimentele care pot conduce la imposibilitatea de utilizare a cardurilor de fidelitate de catre detinatorul acestora.

VII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII. CHELTUIELI INDIRECTE

VIII.1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

IX. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

IX.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site-ul www.douglas.ro sau in magazinele Douglas de pe intreg teritoriul Romaniei.

X. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

X.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

X.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

X.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul www.douglas.ro.

XI. DISPOZITII FINALE

XI.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

XI.2. S.C. Parfumerie Douglas S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.douglas.ro.

XI.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

XI.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

S.C. Parfumerie Douglas S.R.L.

Director General

Lavinia Ivas